@2017 Bayburt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

DÜZENLEME KURULU

 

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL (Bayburt Üniversitesi)

Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç.Dr.Ümmügülsüm ERDOĞAN (Bayburt Üniversitesi)

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Metin TURAN (Yeditepe Üniversitesi)

Abdulkadir KARABULUT (Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müd.)

Yrd. Doç. Dr. Yaşar ERDOĞAN (Bayburt Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ümit GİRGEL (Bayburt Üniversitesi)

Öğr. Gör. Yahya Yasin YILMAZ (Bayburt Üniversitesi)

Öğr. Gör. Hacer KAYA (Bayburt Üniversitesi)

Öğr. Gör. Sadık ÇIVRACI (Bayburt Üniversitesi)

Abuzer YILDIRMTEPE (Bayburt Ziraat Odası Başkanı)