@2017 Bayburt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

SEKRETERYA

             

Arş. Gör. Kübra ÇINAR (Bayburt Üniversitesi)

Eposta:kcinar@bayburt.edu.tr

Telefon: +90 458 211 11 77/ 1665

 

Arş.Gör. Burcu BAZU (Bayburt Üniversitesi)

Eposta:burcubazu@bayburt.edu.tr

Telefon:+90 458 211 11 77/1667

                 

 Fax: +90 458 211 11 78