@2017 Bayburt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

SEMPOZYUM KONULARI

 

- Organik Tarım Ve İyi Tarım Uygulamaları

- Bitkisel-Hayvansal Üretim

- Toprak-Hava-Su Kirliliği Ve Çevre İlişkileri

- Yaşam Ürünlerinin Satışı Ve Pazarlanması İle İlgili Sorunlar

- Doğadan Toplama Ve Biyolojik Çeşitlilik

- Tohumculuk Ve Bitki Islahı

- Tarımsal Üretim Ve Gıda Güvenliği

- Markalaşma

- Bilgi Teknolojileri, Örgütlenme Ve Eğitim

- Eko-Turizm, Agro-Ekoturizm, Kırsal Turizm

- Kırsal/Bölgesel Kalkınma

- Biyoteknoloji

- Biyolojik Mücadele

- Sosyolojik Yaklaşımlar

- Coğrafi İşaretli Bitkiler

- İklim Değişiklikleri Ve Sürdürülebilir Tarım

- Biyolojik Güvenlik

- Biyolojik Çeşitlilik Ve Organik Tarım

- Biyolojik Çeşitliliğe Yönelik Tehditler

- Politikalar, Kalkınma Planları, Stratejiler, Eko-İktisat

- Sürdürülebilir Kalkınma Ve Biyoçeşitlilik